Analize ale stării structurilor la Forțele Aeriene și Navale(Analyze of the Air Force and Navy structures)

Ministrului apãrãrii i se prezintã activitãþile desfãºurate de Forþele Aeriene Române în anul 2004

Ministrului apărării i se prezintă activitățile desfășurate de Forțele Aeriene Române în anul 2004