Aspecte de la festivitatea de premiere a sportivilor militari

Trofee simbolice oferite ministrului apãrãrii ºi ºefului S.M.G.

Trofee simbolice oferite ministrului apărării și șefului S.M.G.