Aspecte de la festivitatea de premiere a sportivilor militari

Gl. dr. Eugen Bãdãlan, ºeful Statului Major General

Gl. dr. Eugen Bădălan, șeful Statului Major General