Aspecte de la festivitatea de premiere a sportivilor militari

Gl. Bãdãlan adresându-se sportivilor

Gl. Bădălan adresându-se sportivilor