Bilanțul activităților Forțelor Terestre în anul 2004(Survey of the Land Forces'activity on 2004)

Ministrul apãrãrii, Teodor Atanasiu, ºi ºeful Statului Major General, generalul Eugen Bãdãlan

Ministrul apărării, Teodor Atanasiu, și șeful Statului Major General, generalul Eugen Bădălan