Vizita în România a șefului Gărzii Naționale a statului Alabama (Official Visit to Romania of the Alabama National Guard Leader)

Aspect din timpul discuțiilor oficiale - foto Eugen Mihai
(Official talks)

Aspect din timpul discuțiilor oficiale - foto Eugen Mihai
(Official talks)