Ceremonie militară cu ocazia repatrierii

Preºedintele României, Traian Bãsescu, primul-ministru, Cãlin Popescu-Tãriceanu, locþiitorul ºefului Statului Major General, generalul-maior Florian Pinþa, alãturi de pãrinþii lui Narcis

Președintele României, Traian Băsescu, primul-ministru, Călin Popescu-Tăriceanu, locțiitorul șefului Statului Major General, generalul-maior Florian Pința, alături de părinții lui Narcis