Ceremonie de conferire a unor decorații de război

Ministrul apãrãrii naþionale ºi ºeful Statului Major General alãturi de militarii decoraþi

Ministrul apărării naționale și șeful Statului Major General alături de militarii decorați