Oficiali din conducerea MApN ºi ai CSA Steaua Bucureºti participanþi la festivitate
Oficiali din conducerea MApN ºi ai CSA Steaua Bucureºti participanþi la festivitate
Laura Badea adreseazã felicitãri din partea COSR
Oficiali din conducerea MApN și ai CSA Steaua București participanți la festivitate
Vizualizat: 1491 ori.
Oficiali din conducerea MApN și ai CSA Steaua București participanți la festivitate
Vizualizat: 1383 ori.
Laura Badea adresează felicitări din partea COSR
Vizualizat: 1764 ori.
Generalul Eugen Bãdãlan le adreseazã mulþumiri sportivilor militari
Ministrul Atanasiu îi felicitã pe campionii steliºti
Felicitãri adresate unui component al echipei de rugby
Generalul Eugen Bădălan le adresează mulțumiri sportivilor militari
Vizualizat: 1421 ori.
Ministrul Atanasiu îi felicită pe campionii steliști
Vizualizat: 1347 ori.
Felicitări adresate unui component al echipei de rugby
Vizualizat: 1507 ori.
Felicitãri adresate unui component al echipei de polo
Felicitãri adresate unui component al echipei de polo
Ministrul Atanasiu primind o minge de polo cu semnãturile poloiºtilor militari
Felicitări adresate unui component al echipei de polo
Vizualizat: 1384 ori.
Felicitări adresate unui component al echipei de polo
Vizualizat: 1385 ori.
Ministrul Atanasiu primind o minge de polo cu semnăturile poloiștilor militari
Vizualizat: 1453 ori.
Ministrul Atanasiu le felicitã pe componentele echipei de spadã, câºtigãtoare a Cupei Europei din Austria
Echipa de spadã  a CSA Steaua
Ministrul apãrãrii primeºte un trofeu simbolic din partea solistei Oana Sârbu
Ministrul Atanasiu le felicită pe componentele echipei de spadă, câștigătoare a Cupei Europei din Austria
Vizualizat: 1515 ori.
Echipa de spadă a CSA Steaua
Vizualizat: 1365 ori.
Ministrul apărării primește un trofeu simbolic din partea solistei Oana Sârbu
Vizualizat: 2745 ori.