Aspecte din timpul festivității de premiere

Ministrul apãrãrii primeºte un trofeu simbolic din partea solistei Oana Sârbu

Ministrul apărării primește un trofeu simbolic din partea solistei Oana Sârbu