Aspecte din timpul festivității de premiere

Teodor Atanasiu ºi generalul Eugen Bãdãlan

Teodor Atanasiu și generalul Eugen Bădălan