Întâlnirea dintre secretarul de stat Mariu Bãlu ºi Lauri Almann, subsecretar de stat in Ministerul estonian al Apãrãrii
Lauri Almann ºi gl. bg. Floarea ªerban, ºeful Direcþiei Legislaþie ºi Asistenþã Juridicã
Întâlnirea cu reprezentanþii Direcþiei Legislaþie ºi Asistenþã Juridicã
Întâlnirea dintre secretarul de stat Mariu Bălu și Lauri Almann, subsecretar de stat in Ministerul estonian al Apărării
Vizualizat: 1783 ori.
Lauri Almann și gl. bg. Floarea Șerban, șeful Direcției Legislație și Asistență Juridică
Vizualizat: 1994 ori.
Întâlnirea cu reprezentanții Direcției Legislație și Asistență Juridică
Vizualizat: 1796 ori.
Vizita delegaþiei la Direcþia Relaþii Publice
Întâlnirea delegaþiei estoniene cu reprezentanþii Direcþiei Relaþii Publice
Marius Bãlu alãturi de membrii delegaþiei estoniene
Vizita delegației la Direcția Relații Publice
Vizualizat: 1744 ori.
Întâlnirea delegației estoniene cu reprezentanții Direcției Relații Publice
Vizualizat: 1837 ori.
Marius Bălu alături de membrii delegației estoniene
Vizualizat: 1870 ori.