Vizita ministrului Teodor Atanasiu în Republica Moldova

Ministrul Atanasiu ºi ministrul Pleºca

Ministrul Atanasiu și ministrul Pleșca