Vizita ministrului Teodor Atanasiu în Republica Moldova

Ministrul Atanasiu ºi preºedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin

Ministrul Atanasiu și președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin