Vizita ministrului Teodor Atanasiu în Republica Moldova

La Monumentul lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt

La Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt