Cursul de corespondenți de război - Ziua a treia

Exerciþiu realizat de jurnaliºti împreunã cu membrii Detaºamentului de Intervenþie Rapidã

Exercițiu realizat de jurnaliști împreună cu membrii Detașamentului de Intervenție Rapidă