Aspecte din timpul ceremonialului militar și a conferinței de presă

Traian Bãsescu ºi generalul Sulis trec în revistã detaºamentele naþiunilor participante

Traian Băsescu și generalul Sulis trec în revistă detașamentele națiunilor participante