Aspecte din timpul ceremonialului militar și a conferinței de presă

Conferinþa de presã susþinutã de reprezentanþii þãrilor participante la ceremonial

Conferința de presă susținută de reprezentanții țărilor participante la ceremonial