Aspecte din timpul ceremonialului militar și a conferinței de presă

Drapelele þãrilor membre SEEBRIG

Drapelele țărilor membre SEEBRIG