Aspecte din timpul ceremonialului militar și a conferinței de presă

Ministrul Atanasiu ºi reprezentanþii þãrilor participante, sediul SEEBRIG

Ministrul Atanasiu și reprezentanții țărilor participante, sediul SEEBRIG