Generalul Badalan si secretarul de stat Ion Ioan alături de "Scorpioni" înainte de plecarea în Afganistan și Irak

„Sã vã întoarceþi sãnãtoºi acasã!”, a fost binecuvântarea rostitã de IPS Teofan Savu cãtre Scorpionii Negri, înainte de plecarea în misiunea din Irak

„Să vă întoarceți sănătoși acasă!”, a fost binecuvântarea rostită de IPS Teofan Savu către Scorpionii Negri, înainte de plecarea în misiunea din Irak