Ministrul apărării naționale a participat la o prezentare de tehnică nou intrată în dotarea forțelor terestre(Minister of National Defence participated in a show of the new equipment for the Land Forces)

Poligonul Mãlina, vedere de ansamblu din timpul desfãºurãrii exerciþiului

Poligonul Mălina, vedere de ansamblu din timpul desfășurării exercițiului