Ceremonialul revenirii în țară a Batalionului 300 Infanterie "Sfântul Andrei"

Ministrul apãrãrii trece în revistã batalionul

Ministrul apărării trece în revistă batalionul