Activitãþi desfãºurate de militarii geniºti (Activities developed by the Engineering Troops)
Amenajarea unui drum(Arrangement of a way)
Construirea unui zid de protecþie (Build of an wall of protection)
Activități desfășurate de militarii geniști (Activities developed by the Engineering Troops)
Vizualizat: 4697 ori.
Amenajarea unui drum(Arrangement of a way)
Vizualizat: 3810 ori.
Construirea unui zid de protecție (Build of an wall of protection)
Vizualizat: 3751 ori.
Geniºti români în Irak (Romanian Engineering Troops in Iraq)
Geniºti români construind un drum în CAMP ECHO (Romanian Engineering Troops laying out a wway in Camp ECHO)
Militari din plutonul construcþtii drumuri amenajeazã o cale de acces în Camp Echo, din Ad Diwaniyah (Military of the Road Construction Platoon are laying out the way of access in Camp Echo, Ad Diwaniyah)
Geniști români în Irak (Romanian Engineering Troops in Iraq)
Vizualizat: 5958 ori.
Geniști români construind un drum în CAMP ECHO (Romanian Engineering Troops laying out a wway in Camp ECHO)
Vizualizat: 4419 ori.
Militari din plutonul construcțtii drumuri amenajează o cale de acces în Camp Echo, din Ad Diwaniyah (Military of the Road Construction Platoon are laying out the way of access in Camp Echo, Ad Diwaniyah)
Vizualizat: 4390 ori.
Militari din plutonul construcþii drumuri amenajeazã o cale de acces în Camp Echo, din Ad Diwaniyah (The military of the Road Construction Platoon are laying out a way of access in Camp Echo, Ad Diwanuyah)
Buldozer folosit de geniºti la lucrãrile de amenajare a platformei helipad, în Camp Charlie (Bull-dozer used to arrange the helipad platform in Camp Charlie)
Militarii români reamplasezã posturile de pazã în Camp Echo( The Romanian military re-arranging the posts of guard)
Militari din plutonul construcții drumuri amenajează o cale de acces în Camp Echo, din Ad Diwaniyah (The military of the Road Construction Platoon are laying out a way of access in Camp Echo, Ad Diwanuyah)
Vizualizat: 4065 ori.
Buldozer folosit de geniști la lucrările de amenajare a platformei helipad, în Camp Charlie (Bull-dozer used to arrange the helipad platform in Camp Charlie)
Vizualizat: 3951 ori.
Militarii români reamplaseză posturile de pază în Camp Echo( The Romanian military re-arranging the posts of guard)
Vizualizat: 3699 ori.
Genistii români în timpul uneia din inspecþiile la podurile de tip Mabey & Johnson ( poduri pe suporþi metalici);(Romanian Enginnering Troops during an inspection to Mabey&Johnson type bridges)
Genistii români în timpul uneia din inspecþiile la podurile de tip Mabey & Johnson ( poduri pe suporþi metalici);(Romanian Enginnering Troops during an inspection to Mabey&Johnson type bridges)
Geniºtii români efectueazã lucrãri de amenajare a unor ºanþuri folosite la instalarea conductelor de apã;(Romanian Engineering Troops arranging the ditches for the water installations)
Genistii români în timpul uneia din inspecțiile la podurile de tip Mabey & Johnson ( poduri pe suporți metalici);(Romanian Enginnering Troops during an inspection to Mabey&Johnson type bridges)
Vizualizat: 4084 ori.
Genistii români în timpul uneia din inspecțiile la podurile de tip Mabey & Johnson ( poduri pe suporți metalici);(Romanian Enginnering Troops during an inspection to Mabey&Johnson type bridges)
Vizualizat: 3931 ori.
Geniștii români efectuează lucrări de amenajare a unor șanțuri folosite la instalarea conductelor de apă;(Romanian Engineering Troops arranging the ditches for the water installations)
Vizualizat: 4655 ori.