Detașamentul de geniu în Irak (Engineer Detachment in Iraq)

Activitãþi desfãºurate de militarii geniºti (Activities developed by the Engineering Troops)

Activități desfășurate de militarii geniști (Activities developed by the Engineering Troops)