Detașamentul de geniu în Irak (Engineer Detachment in Iraq)

Construirea unui zid de protecþie (Build of an wall of protection)

Construirea unui zid de protecție (Build of an wall of protection)