Detașamentul de geniu în Irak (Engineer Detachment in Iraq)

Buldozer folosit de geniºti la lucrãrile de amenajare a platformei helipad, în Camp Charlie (Bull-dozer used to arrange the helipad platform in Camp Charlie)

Buldozer folosit de geniști la lucrările de amenajare a platformei helipad, în Camp Charlie (Bull-dozer used to arrange the helipad platform in Camp Charlie)