Detașamentul de geniu în Irak (Engineer Detachment in Iraq)

Militarii români reamplasezã posturile de pazã în Camp Echo( The Romanian military re-arranging the posts of guard)

Militarii români reamplaseză posturile de pază în Camp Echo( The Romanian military re-arranging the posts of guard)