Detașamentul de geniu în Irak (Engineer Detachment in Iraq)

Geniºtii români efectueazã lucrãri de amenajare a unor ºanþuri folosite la instalarea conductelor de apã;(Romanian Engineering Troops arranging the ditches for the water installations)

Geniștii români efectuează lucrări de amenajare a unor șanțuri folosite la instalarea conductelor de apă;(Romanian Engineering Troops arranging the ditches for the water installations)