Detașamentul de geniu în Irak (Engineer Detachment in Iraq)

Maiorul Dan Cosma, comandantul Detaºamentului de Geniu “Irak V”;

Maiorul Dan Cosma, comandantul Detașamentului de Geniu “Irak V”;