Detașamentul de geniu în Irak (Engineer Detachment in Iraq)

Colonelul C-tin Ajitãriþei înmâneazã drapelul naþional noului comandat al Detaºamentului de geniu “Irak V”, maiorul Dan Cosma;

Colonelul C-tin Ajităriței înmânează drapelul național noului comandat al Detașamentului de geniu “Irak V”, maiorul Dan Cosma;