Cei 149 de milirai din cadrul Detaºamentului de Geniu care se vor afla timp de ºase luni de zile în misiune în Irak;
Maiorul Dan Cosma, comandantul Detaºamentului de Geniu “Irak V”;
Comandantul Diviziei Multinaþionale de Centru-Sud, gl.mr. Piotr Czerwinski trece în revistã detaºamentul românesc de geniu, 4 septembrie a.c., Camp Echo, Ad Diwaniyah;
Cei 149 de milirai din cadrul Detașamentului de Geniu care se vor afla timp de șase luni de zile în misiune în Irak;
Vizualizat: 3405 ori.
Maiorul Dan Cosma, comandantul Detașamentului de Geniu “Irak V”;
Vizualizat: 3094 ori.
Comandantul Diviziei Multinaționale de Centru-Sud, gl.mr. Piotr Czerwinski trece în revistă detașamentul românesc de geniu, 4 septembrie a.c., Camp Echo, Ad Diwaniyah;
Vizualizat: 3030 ori.
Gl.mr. Piotr Czerwinski le mulþumeºte geniºtilor români pentru activitatea desfãºuratã în cadrul Diviziei Multinaþionale Centru-Sud;
Colonelul C-tin Ajitãriþei înmâneazã drapelul naþional noului comandat al Detaºamentului de geniu “Irak V”, maiorul Dan Cosma;
Cu ajutorul escavatorului se efectueazã umplerea cu pãmânt  a hescobastioanelor necesare pentru protejarea campului;
Gl.mr. Piotr Czerwinski le mulțumește geniștilor români pentru activitatea desfășurată în cadrul Diviziei Multinaționale Centru-Sud;
Vizualizat: 2948 ori.
Colonelul C-tin Ajităriței înmânează drapelul național noului comandat al Detașamentului de geniu “Irak V”, maiorul Dan Cosma;
Vizualizat: 2793 ori.
Cu ajutorul escavatorului se efectuează umplerea cu pământ a hescobastioanelor necesare pentru protejarea campului;
Vizualizat: 2907 ori.
Operaþiunea de nivelare a unui helipad;
Militari geniºti înlocuiesc în jurul bazei concertina, alt element genistic de protejare a campului;
Amenajarea unui drum din interiorul bazei;
Operațiunea de nivelare a unui helipad;
Vizualizat: 2995 ori.
Militari geniști înlocuiesc în jurul bazei concertina, alt element genistic de protejare a campului;
Vizualizat: 3280 ori.
Amenajarea unui drum din interiorul bazei;
Vizualizat: 4738 ori.