Echipa medicală care își desfășoară activitatea în Irak (Medical team acting in Iraq)

Echipa medicalã condusã de colonelul dr. Paul Florin (în mijlocul grupului) care îºi desfãºoarã activitatea la Abu Ghraib

Echipa medicală condusă de colonelul dr. Paul Florin (în mijlocul grupului) care își desfășoară activitatea la Abu Ghraib