Ministrul apãrãrii îi felicitã pe ºefii de promoþii
Atanasiu oferã diploma de excelenþã unuia dintre absolvenþi
Bucuria absolvirii
Ministrul apărării îi felicită pe șefii de promoții
Vizualizat: 3750 ori.
Atanasiu oferă diploma de excelență unuia dintre absolvenți
Vizualizat: 3315 ori.
Bucuria absolvirii
Vizualizat: 3181 ori.
Bucuria absolvirii
Ceremonia acordarii gradului de sublocotenent
Ceremonia acordarii gradului de sublocotenent
Bucuria absolvirii
Vizualizat: 3211 ori.
Ceremonia acordarii gradului de sublocotenent
Vizualizat: 3435 ori.
Ceremonia acordarii gradului de sublocotenent
Vizualizat: 3239 ori.
Ministrul apãrãrii se adreseazã audienþei
Defilarea absolvenþilor ºi a studenþilor Academiei Tehnice Militare
Ministrul apărării se adresează audienței
Vizualizat: 3345 ori.
Defilarea absolvenților și a studenților Academiei Tehnice Militare
Vizualizat: 3663 ori.