Festivități de absolvire și de avansare la Academia Tehnică Militară

Ministrul apãrãrii îi felicitã pe ºefii de promoþii

Ministrul apărării îi felicită pe șefii de promoții