Festivități de absolvire și de avansare la Academia Tehnică Militară

Atanasiu oferã diploma de excelenþã unuia dintre absolvenþi

Atanasiu oferă diploma de excelență unuia dintre absolvenți