Batalionul 2 Infanterie "Cãlugãreni" a revenit în țarã

Secretarul de stat Ioan Ion se adreseazã audienþei

Secretarul de stat Ioan Ion se adresează audienței