Aspecte din timpul activităților din tabără (Aspects during the activity in the Camp)

Orientarea topograficã, probã de concurs(Orientation, test)

Orientarea topografică, probă de concurs(Orientation, test)