Aspecte din timpul activităților din tabără (Aspects during the activity in the Camp)

Parcurgerea pistei cu obstacole(Obstacle track)

Parcurgerea pistei cu obstacole(Obstacle track)