Aspecte din timpul activităților din tabără (Aspects during the activity in the Camp)

Folosirea busolei, în cadrul atelierului de orientare topograficã(Use of compass in the topographical orientation lab)

Folosirea busolei, în cadrul atelierului de orientare topografică(Use of compass in the topographical orientation lab)