Exercițiul Demex 2005(Demex 2005 exercise)

Colonelul dr. Ioan Cotropai, comandantul Brigãzii 282 Mecanizate

Colonelul dr. Ioan Cotropai, comandantul Brigăzii 282 Mecanizate