Exercițiul Demex 2005(Demex 2005 exercise)

Lt.col. Liviu Flutur, ºeful Centrului de Informare Publicã a exerciþiului

Lt.col. Liviu Flutur, șeful Centrului de Informare Publică a exercițiului