Vizita conducerii MApN in Afganistan

Înmânarea de medalii comandanþilor de plutoane americani aflaþi în subordinea Scorpionilor Roºii

Înmânarea de medalii comandanților de plutoane americani aflați în subordinea Scorpionilor Roșii