Vizita conducerii MApN in Afganistan

Înmânarea plachetei SMG comandantului detaºamentului american Mr.Robert Dixon în Camp Julien

Înmânarea plachetei SMG comandantului detașamentului american Mr.Robert Dixon în Camp Julien