Vizita în România a generalului James Jones, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (General James Jones, supreme commander of the Allied Forces, Europe - in visit in Romania)

Ceremonialul de primire a generalului Jones

Ceremonialul de primire a generalului Jones