Plecarea în Afganistan a "RECHINILOR ALBI"

Trecerea în revistã a detaºamentului

Trecerea în revistă a detașamentului