Vizita în Afganistan(Visit in Afghanistan)

Decorat de preºedinte

Decorat de președinte