„Scorpionii negri” s-au întors acasa!

ªeful Statului Major al Forþelor Terestre, generalul locotenent Sorin IOAN 
(Lieutenant General Sorin Ioan, chief of Army Staff)
(Le chef d’Etat-Major des Forces terrestres, le général-lieutenant Sorin Ioan)

ªeful Statului Major al Forþelor Terestre, generalul locotenent Sorin IOAN
(Lieutenant General Sorin Ioan, chief of Army Staff)
(Le chef d’Etat-Major des Forces terrestres, le général-lieutenant Sorin Ioan)