Conferința internațională pe tema securității în regiunea Mării Negre(International conference on security of the Black Sea region)

Aspect de la deschiderea Conferinþei
(Aspects on the Conference)
(Aspects de l’ouverture de la Conférence)

Aspect de la deschiderea Conferinței
(Aspects on the Conference)
(Aspects de l’ouverture de la Conférence)