Conferința internațională pe tema securității în regiunea Mării Negre(International conference on security of the Black Sea region)

Secretarul de stat Ion Mircea Plângu adresându-se audienþei Conferinþei pe problemele Mãrii Negre 
(Ion Mircea Plangu, State Secretary addressing to the audience)
(Le secrétaire d’Etat Ion Mircea Plangu présentant son allocution lors de la conférence sur la mer Noire)

Secretarul de stat Ion Mircea Plângu adresându-se audienței Conferinței pe problemele Mării Negre
(Ion Mircea Plangu, State Secretary addressing to the audience)
(Le secrétaire d’Etat Ion Mircea Plangu présentant son allocution lors de la conférence sur la mer Noire)